AoPL - Team

AoPL TEAM

De Art of Participatory Leadership gaat over het leiden, bijeenbrengen en betrekken van groepen mensen: hoe werk je vanuit een participatieve aanpak en zet je een stap in je eigen leiderschap? Door het samenbrengen van beide ontwikkel je de kunst van participatief leiderschap. Een leiderschapsproces dat het persoonlijke verbindt aan het grotere systeem waar mensen deel van uitmaken. Vanuit persoonlijk inzicht en dialoog kom je tot betekenisvolle co-creatie van innovatieve oplossingen voor complexe sociale vraagstukken.
De Art of Participatory Leadership is verbonden aan en deel van de internationale Art of Hosting community. De drijvende kracht achter deze Art of Participatory Leadership is Sandra Gevaert, steward van de Art of Hosting in Nederland. Zij startte deze training in 2014 met Lieven Callewaert en in 2022 heeft Yannick Wassmer het stokje van hem overgenomen. Yannick en Sandra zorgen voor een regelmatig aanbod van deze trainingen in nauwe samenwerking met collega’s en partners in het Art of Hosting veld, waaronder de Impact Hub Amsterdam.

Sandra Gevaert

 


Verbinder en sociaal vernieuwer, co-creator van betekenisvolle samenwerking, coach in leiderschap en organisatie ontwikkeling. Als expert participatief leiderschap, richt Sandra zich vooral op het bevorderen van eigenaarschap, zelfsturing en co-creatie van vernieuwing.
Steward Art of Hosting/Art of Participatory Leadership in Nederland.

Sandra Gevaert is de wijze gek van MOROSOPH. Sandra daagt je uit om de beste versie van jezelf te zijn en vanuit je diepste drijfveren en verlangens te leven. Zowel ten dienste van jezelf als van het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. Ze is van nature gericht op het verbinden van het persoonlijke met het collectieve, het hoofd met het hart en de onderbuik, het individu met het geheel. Sandra prikkelt, inspireert, en legt kwetsbaarheid bloot waardoor een relatie van vertrouwen en eerlijkheid kan ontstaan. Vanuit haar passie voor mensen en muziek verbindt zij creativiteit en expressie aan ondernemerschap en daadkracht. Trouw aan de principes van de Art of Hosting werkt Sandra vanuit de wijsheid van de groep en neemt het goede als vertrekpunt van verandering.

Sandra heeft vele veranderings- en ontwikkelingsprocessen begeleid in diverse contexten: van multinationals als Philips en ING tot kleine profit en non-profit organisaties, van gemeentes als Amsterdam en Utrecht tot zorginstellingen en tech bedrijven als Zoom, van universiteiten als Nyenrode tot culturele instellingen als SKVR en haar werk met muzikanten en organisaties in de jazz sector. Zij werkt vanuit een integrale en inclusieve visie en de principes van participatief leiderschap. Dit betekent dat zij veranderingsprocessen begeleidt samen mèt de betrokkenen uit de organisatie en haar relevante omgeving, zodat zij zelf de gewenste verandering kunnen zijn en verder brengen. Zo wordt de implementatie van een vernieuwing door mensen zelf bottom-up gedragen en gerealiseerd.

www.morosoph.nl |  sandra@morosoph.nlLinkedIn Sandra Gevaert | twitter@morosoph_san

Yannick Wassmer

 

Yannick werkt als zelfstandig trainer, docent en facilitator en voor de internationale sociale onderneming Reos Partners.Door middel van radicale samenwerking helpen zij mensen, organisaties en communities om doorbraken te creëren in de meest vastgelopen vraagstukken.   Een belangrijke rode draad in Yannick’s leven is het zien en verbinden van verschillende perspectieven. Als kind uit een Indonesische familie en opgegroeid in het noorden van Nederland heeft hij geleerd om door verschillende lenzen naar de wereld te kijken. Ervaren dat meerdere waarheden tegelijkertijd kunnen bestaan. Hij is zowel onderdeel van de wij als van de zij geweest. Van kleins af aan heeft hij (onbewust) bruggen gebouwd tussen verschillende werelden. Mensen uitgenodigd om de wereld door elkaars ogen te bekijken. Dit komt overal in zijn werk terug.   

Naast Art of Hosting trainer is Yannick tevens host van de Flow Game. De Art of Hosting is voor hem een belangrijke inspiratiebron, het vormt de basis van zijn werk. Rondom duurzaamheidsvraagstukken werkt hij veel met het Framework for Strategic Sustainable Development. De wetenschappelijk onderbouwde principe-definitie van duurzaamheid in combinatie met een duidelijk, ‘stapsgewijs’ proces geeft veel organisaties de houvast waar ze naar op zoek zijn op dit moment in de transitie.

Als docent/facilitator is Yannick verbonden aan de transformatieve Master in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS) aan de Blekinge Tekniska Högskola in Karlskrona, Zweden en de Master Internation Communication (MIC) aan de Hanzehogeschool Groningen.  Hij vindt het heerlijk om met groepen (internationale) studenten na te denken over hoe de toekomst er óók uit zou kunnen zien.

Hij heeft de volgende opleidingen afgerond:

  • BA Communicatiewetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen

  • MA Interculturele Communicatie (cum laude) – Universiteit Utrecht

  • MSc Strategisch Leiderschap voor Duurzaamheid  – Blekinge Tekniska Högskola

www.yannickwassmer.com | yannickwassmer@gmail.com | LinkedIn Yannick Wassmer

Wil je meer vanuit participatie en co-creatie werken?  Doe het samen!

Het hosten van participatie en co-creatie doe je niet alleen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van coaching, begeleiding en training in een participatieve werkwijze.

“Bestaat dat? Een opleiding waar je nadien elke dag even aan denkt? Onder de douche. Op de bank. Op de fiets. In bed. Inzichten die je nooit loslaten?  Ja – die bestaat. Ik heb het zelf meegemaakt. Tussen bloemen, maisvelden, vogelgefluit en kampvuur is een nieuwe realiteit tot me gekomen. De Art of Particpatory Leadership leerde mij los te laten van wat was en te komen tot een leiderschap dat anders is, meer ruimte biedt aan jezelf en anderen. Waarin richting geven zonder te sturen vanzelfsprekend wordt. Geen opleiding van dertien in een dozijn. Maar volledig anders. Onvergetelijk anders. Pas wel op: het verandert je echt!”

Henk Ruijl –  adjunct-hoofdredacteur Omroep West

“What I most appreciate about Sandra and the way she works is the capacity to host space for emergence while at the same time infusing an entrepreneurial spirit to help people step into their own power. Sandra is a valuable sparring partner to me  – she is authentic, a strong mirror, willing to learn along with others – and fun! I have witnessed her work in diverse contexts and can truly say she brings compassion and grounding in hosting change for the better.”
Tatiana Glad – Co-Founder & Director Impact Hub Amsterdam

“Je leert heel veel mooie mensen kennen, je leert veel over je zelf, hoe je in je werk beter kunt functioneren en waar je kracht en valkuil zit. Op een spelende, creatieve en ontspannende manier leer je hoe je bijeenkomsten kunt hosten. Hierdoor mensen tot een gezamenlijk doel brengt en samen verder gaat vanuit vertrouwen in elkaar. Het heeft mij meer gebracht dan ik had verwacht.”

Jan de Kock – Holistico, Stichting Dirk III

“Ervaren en deskundig heeft Sandra ons de manieren laten zien om participatory leiderschap vorm te geven, zowel met duidelijke uitleg als ook door ons het leiderschap te laten oefenen en ondergaan. Zij voelde aan wat onze groep nodig had en heeft zinvolle ervaringen en lessen achtergelaten bij alle deelnemers.”

Monika Bankert – bedrijfseconoom, registeraccountant, interim-manager

“De inspirerende driedaagse training ‘Art of Particpatory of Leadership’ heeft mij rondom het thema leiderschap nieuwe inzichten en ervaringen opgeleverd die me dagelijks voeden. Hoe kan je nog beter luisteren, nog intenser je vragen stellen zodat je met de deelnemers samen steeds dichter bij de bedoeling komt? Zo samen op weg zijn draagt zorg voor verbinding, verdieping, verandering, vragen vinden en dat is me dierbaar en waardevol. Daarnaast kan ik ook allerlei verfrissende werkvormen toepassen in mijn werk, met studenten, collega’s, leidinggevenden. Het begrip leiderschap krijgt steeds meer verdieping in samenwerking met anderen. Vertragen, luisteren en doen dragen voor mij bij aan het samen in gang zetten, vorm geven van een proces van verandering.”

Francien Kleemans – Hogeschool Leiden

“AoPL is van werkdag één al bruikbaar; de mindswitch en bewustwording rond je eigen rol en kracht die je kan gebruiken. De waarderende benadering is zo eenvoudig en werkt instant. De methodieken creëren interactie en sterk draagvlak, iets wat ik veelvuldig kan gebruiken in mijn werk. De drie dagen waren inspirerend, confronterend, leerrijk en jullie waren zeer complementair als hosting team.”
Koen De Bock – Afgevaardigd bestuurder De Kringwinkel Ecoso vzw

“De Art of Participatory Leadership heeft een verandering in mijn dagelijks leven gebracht. Ik heb nu een beter besef wanneer je welke rol aanneemt in een groep vanuit wat je wilt bereiken. Een geweldige training die verwarring en dieper inzicht in jezelf geeft.”

Lot Locher – Strategisch Adviseur Amsterdam Rainproof / Waternet

“De AoPL training heeft mij geleerd dat er een nieuwe manier van werken is. Het heeft me geleerd helder mijn doelen en behoeften te formuleren. Daarnaast weet ik nu veel beter hoe ik kan luisteren en meedenken met mijn collega’s. Ik heb geleerd toe te werken naar een nieuwe en gezamenlijke realiteit. Er worden talloze methodes uitgebreid besproken en beoefend die je ook daarna op je werk kunt toepassen. De trainers zelf werken integer en op een manier en tempo die bij je passen. Het terrein waar het gehouden wordt was ook een fijne en mooie plek om tot rust te komen en deze training te laten inwerken.”

Mohamed Machbouâa – Stichting Jan Eef Amsterdam

“De AoPL manier van werken is van enorme toegevoegde waarde voor je organisatie. Je kunt op een duurzame manier veranderingen sturen waarbij eigenaarschap van de hele organisatie de basis is. Heel inspirerend en goed om drie dagen helemaal uit je gewone werk te zijn en te kunnen reflecteren. Ook goed om na de training de mogelijkheid te hebben om er samen met deelnemers en trainers verder mee te gaan.”

Joanna Thijs – MOvactor

“De Art of Participatory Leadership training heeft me vooral bijgebracht waar de antwoorden op mijn vragen verstopt zijn. Verassend hoe dichtbij ze zitten. Hoe ik ze moet vinden en hoe ik er dan mee aan de slag moet. Fijn om eens iets nieuw te ontdekken wat blijkbaar toch niet nieuw is, gewoon door het langs een andere perspectief te bekijken. En daarnaast nog eens thuis te komen met het antwoord op de waarom, hoe en waarmee vragen. De inzichten zijn zo groot dat je direct voor een paar maand in eenzame opsluiting wil opgesloten zijn om hierover verder na te denken…  En bovenal het heeft me vertraagd….net die vertraging dat ik weer in balans kom, en waarmee ik dan nog sneller vooruit geraak. En nog belangrijker, niet meer ik alleen die verder gaat.”

Kris Bauwelinck – operations manager Ecoso

“Ik heb de training Art of Participatory Leadership als heel inspirerend ervaren. Sandra is een professionele, sensitieve trainer die veel ruimte geeft aan de groepsprocessen. Ik heb zin om het geleerde in de praktijk te gaan brengen!”

Janneke Dubbelboer – Mundi training

“Een zeer resultaatgerichte training, die leren koppelt aan ervaren en theorie aan oefenen. De vaardigheden die ik hier heb opgedaan komen mij zeer goed van pas in deze tijd, waar netwerken van diverse partijen en onderlinge samenwerking steeds belangrijker worden.”

Paul Elleswijk – Havensteder

“De Art of Participatory Leadership heeft voor mij de praktijk en theorie bij elkaar gebracht van hoe ik zelf instrumenteel kan zijn in het bij elkaar en vooral in interactie brengen van grote groepen mensen. Dat deed ik al in mijn werk, maar door deze training heb ik geleerd hoe ik dat veel effectiever en professioneler kan doen. Bovendien ben ik meteen lid geworden van het wereldwijde Art of Hosting netwerk waardoor ik andere professionals kan raadplegen om te sparren. Hele waardevolle investering geweest!”
Roel Kamerling – TU Delft / Medical Delta

“Deze training laat je ervaren wat jouw impact is op groepen mensen bij Participartory Leadership. Het is een geweldige leerschool waar naast theorie  heel veel ruimte is om je eigen bijdrage en rolinvulling beter te doorgronden en te verfijnen. Deze training daagt uit en beklijft!”

Martine Sluijs – Programmamanager Provincie Utrecht

“Deelname aan de training AoPL heeft mij het vertrouwen gegeven dat echt in gesprek gaan en verbinding maken met mensen de enige weg is om gezamenlijk een doel te bereiken. De training is veel meer dan het aanleren van een aantal methodieken. De manier waarop je hierin zelf functioneert en verantwoordelijkheid neemt, zijn minstens zo belangrijk als de methodiek zelf. Deze training laat je dat op een heel eigen en inspirerende manier ontdekken.”
Marieke Soeters – KNMI

De kunst beoefenen

bijeenkomst de eerlijke organisatie

AoPL training

quote mark

Ben je op zoek naar nieuwe manieren van bottom-up vernieuwen, in co-creatie met alle betrokkenen of in een multi-stakeholder samenwerking? De Art of Particpatory Leadership biedt een context en framework van participatieve processen waarin mensen uitgenodigd worden om actief mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bijdrage aan de organisatie of het project. 

 

bijeenkomst van niet naar wel

AoPL in de praktijk

quote mark“AoPL is van werkdag één al bruikbaar; de mindswitch en bewustwording rond je eigen rol en kracht die je kan gebruiken. De waarderende benadering is zo eenvoudig en werkt instant. De methodieken creëren interactie en sterk draagvlak, iets wat ik veelvuldig kan gebruiken in mijn werk. De drie dagen waren inspirerend, confronterend, leerrijk en jullie waren zeer complementair als hosting team.”
Koen De Bock – Afgevaardigd bestuurder De Kringwinkel Ecoso vzw

foto focus op beleving en hormonie

Art of Hosting Community

quote mark

Art of Participatory Leadership maakt deel uit van de internationale Art of Hosting community. ‘The Art of Hosting Meaningful Conversations’ is een wereldwijd netwerk van praktijkbeoefenaars die kennis en ervaring delen en samen optrekken in de transitie naar een meer humane en inclusieve wereld vanuit participatie en co-creatie.