AOPL - Art of Hosting Community

ART OF HOSTING COMMUNITY

Je hoeft het niet alleen te doen

Over collectieve wijsheid en communities

quote mark

In de Art of Hosting praktijk gaat het bovenal om het verbinden van het individuele met het collectieve. Dit is een continue leerproces waarin je als host zelf het voorbeeld bent in de groep waar je mee werkt. Je wordt voortdurend uitgedaagd om zelf de principes te praktiseren die je in de groep wilt brengen en bevorderen. Dat begint met het hosten van jezelf, wat heb jij nodig om echt aanwezig te zijn voor wat de groep nodig heeft. Van daaruit ontstaat er ruimte voor jezelf en daarmee voor de groep om deel te nemen aan het gesprek dat op dat moment gevoerd moet worden. De Art of Hosting community vormt een wezenlijk onderdeel van het hosten, als veilige plek om te delen en te oefenen en als familie voor ondersteuning en expertise. Hosten doe je samen. Leer te geven, en vooral ook te vragen en ontvangen.

 Together is how we will rise above

 

Collectieve wijsheid: alles draait om mensen en hun relaties

Meer dan ooit is voelbaar hoe de wereld draait om mensen, hun onderlinge relaties en de ervaringen en verhalen die ze met elkaar delen. We leven met elkaar samen en hebben een leefwereld gecreëerd die dat mogelijk maakt. De systemen om dit te ondersteunen, veelal gericht op meer efficiency en schaalvergroting, zijn niet langer dienstbaar aan onze leefwereld. Ze hebben deze in veel gevallen zelfs overgenomen. Geld is geen middel maar doel geworden. Er wordt niet mèt maar over mensen gesproken en besloten. Hierdoor verliezen we onze gemeenschappelijke bedoeling en drijfveren. Bovendien wil niemand veranderd worden door anderen, ieder mens wil invloed op de eigen toekomst en te maken keuzes. Een professional, of het nu de zorgmedewerker, onderwijzer of expert is, weet zelf vaak het beste hoe zijn of haar werk gedaan moet worden en wat daarvoor nodig is. Deze wijsheid is niet alleen cruciaal voor de kwaliteit van het werk maar ook voor het generen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de benodigde samenwerking en vernieuwing in de organisatie en maatschappij.

De Art of Particpatory Leadership speelt in op de groeiende behoefte aan systemen die (mede)menselijkheid en duurzame relaties bevorderen en de hiervoor benodigde participatieprocessen. Mensen worden uitgenodigd om actief deel te nemen en vanuit hun intrinsieke motivatie verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bijdrage aan de organisatie of het grotere systeem. Zodat zij het systeem van binnenuit open, menselijk, verbonden en toekomstgericht kunnen maken.

Art of Hosting Community

De Art of Participatory Leadership komt voort en maakt deel uit van de Art of Hosting. Lieven Callewaert en Sandra Gevaert zijn beide steward van de internationale Art of Hosting community, respectievelijk in België en Nederland. The Art of Hosting meaningful conversations is een leiderschapsbenadering die het persoonlijke verbindt aan het systemische, waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonlijke praktijken, dialoog en  procesbegeleiding. Gericht op co-creatie van innovatie om complexe uitdagingen te adresseren. Het gaat hierin ook over het vormen van echte en hechte communities om samen een duurzame en betrokken wereld te co-creëren.

“Purpose is the invisible leader.”
– Toke Møller – The Art of Hosting Co-Founder

Ervan uitgaande dat de benodigde kennis en wijsheid om die wereld vorm te geven hoe dan ook in mensen aanwezig is, en dat hun gelijkwaardige bijdrage aan de oplossing ervoor zorgt dat mensen zich eigenaar voelen van de implementatie ervan, vraagt alleen nog maar om een vorm waarin dit mag ontstaan. Een host brengt het hele systeem in de ruimte waardoor niet alleen een betekenisvolle oplossing ontstaat maar ook meteen de realisatie begint. The Art of Participatory Leadership vertrekt vanuit dezelfde principes en voegt daar nog een leiderschapscomponent aan toe: hoe ben jij zelf de gewenste verandering en wat vraagt het van jou om host te zijn van participatieve processen?

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen.”
– Keniaans gezegde

Art of Hosting Community in Nederland

In Nederland zijn Tatiana Glad, co-founder & director Impact Hub Amsterdam, en Sandra Gevaert stewards van de Art of Hosting. Samen met een aantal actieve leden van de community organiseren zij regelmatig terugkomdagen om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen in het Nederlandse veld. Recent hebben ze een ‘stewarding circle’ opgestart met een aantal van deze actieve leden, die tevens de verbinding zijn en kunnen leggen met de jongere generatie practitioners. Er wordt nagedacht over hoe de community verder ondersteund en versterkt kan worden om de bijdrage van Art of Hosting aan maatschappelijke vraagstukken en systeemtransities te kunnen vergroten. 

Wil je meer vanuit participatie en co-creatie werken?  Doe het samen!

Het hosten van participatie en co-creatie doe je niet alleen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van coaching, begeleiding en training in een participatieve werkwijze.

“Bestaat dat? Een opleiding waar je nadien elke dag even aan denkt? Onder de douche. Op de bank. Op de fiets. In bed. Inzichten die je nooit loslaten?  Ja – die bestaat. Ik heb het zelf meegemaakt. Tussen bloemen, maisvelden, vogelgefluit en kampvuur is een nieuwe realiteit tot me gekomen. De Art of Particpatory Leadership leerde mij los te laten van wat was en te komen tot een leiderschap dat anders is, meer ruimte biedt aan jezelf en anderen. Waarin richting geven zonder te sturen vanzelfsprekend wordt. Geen opleiding van dertien in een dozijn. Maar volledig anders. Onvergetelijk anders. Pas wel op: het verandert je echt!”

Henk Ruijl –  adjunct-hoofdredacteur Omroep West

“What I most appreciate about Sandra and the way she works is the capacity to host space for emergence while at the same time infusing an entrepreneurial spirit to help people step into their own power. Sandra is a valuable sparring partner to me  – she is authentic, a strong mirror, willing to learn along with others – and fun! I have witnessed her work in diverse contexts and can truly say she brings compassion and grounding in hosting change for the better.”
Tatiana Glad – Co-Founder & Director Impact Hub Amsterdam

“Je leert heel veel mooie mensen kennen, je leert veel over je zelf, hoe je in je werk beter kunt functioneren en waar je kracht en valkuil zit. Op een spelende, creatieve en ontspannende manier leer je hoe je bijeenkomsten kunt hosten. Hierdoor mensen tot een gezamenlijk doel brengt en samen verder gaat vanuit vertrouwen in elkaar. Het heeft mij meer gebracht dan ik had verwacht.”

Jan de Kock – Holistico, Stichting Dirk III

“Ervaren en deskundig heeft Sandra ons de manieren laten zien om participatory leiderschap vorm te geven, zowel met duidelijke uitleg als ook door ons het leiderschap te laten oefenen en ondergaan. Zij voelde aan wat onze groep nodig had en heeft zinvolle ervaringen en lessen achtergelaten bij alle deelnemers.”

Monika Bankert – bedrijfseconoom, registeraccountant, interim-manager

“De inspirerende driedaagse training ‘Art of Particpatory of Leadership’ heeft mij rondom het thema leiderschap nieuwe inzichten en ervaringen opgeleverd die me dagelijks voeden. Hoe kan je nog beter luisteren, nog intenser je vragen stellen zodat je met de deelnemers samen steeds dichter bij de bedoeling komt? Zo samen op weg zijn draagt zorg voor verbinding, verdieping, verandering, vragen vinden en dat is me dierbaar en waardevol. Daarnaast kan ik ook allerlei verfrissende werkvormen toepassen in mijn werk, met studenten, collega’s, leidinggevenden. Het begrip leiderschap krijgt steeds meer verdieping in samenwerking met anderen. Vertragen, luisteren en doen dragen voor mij bij aan het samen in gang zetten, vorm geven van een proces van verandering.”

Francien Kleemans – Hogeschool Leiden

“AoPL is van werkdag één al bruikbaar; de mindswitch en bewustwording rond je eigen rol en kracht die je kan gebruiken. De waarderende benadering is zo eenvoudig en werkt instant. De methodieken creëren interactie en sterk draagvlak, iets wat ik veelvuldig kan gebruiken in mijn werk. De drie dagen waren inspirerend, confronterend, leerrijk en jullie waren zeer complementair als hosting team.”
Koen De Bock – Afgevaardigd bestuurder De Kringwinkel Ecoso vzw

“De Art of Participatory Leadership heeft een verandering in mijn dagelijks leven gebracht. Ik heb nu een beter besef wanneer je welke rol aanneemt in een groep vanuit wat je wilt bereiken. Een geweldige training die verwarring en dieper inzicht in jezelf geeft.”

Lot Locher – Strategisch Adviseur Amsterdam Rainproof / Waternet

“De AoPL training heeft mij geleerd dat er een nieuwe manier van werken is. Het heeft me geleerd helder mijn doelen en behoeften te formuleren. Daarnaast weet ik nu veel beter hoe ik kan luisteren en meedenken met mijn collega’s. Ik heb geleerd toe te werken naar een nieuwe en gezamenlijke realiteit. Er worden talloze methodes uitgebreid besproken en beoefend die je ook daarna op je werk kunt toepassen. De trainers zelf werken integer en op een manier en tempo die bij je passen. Het terrein waar het gehouden wordt was ook een fijne en mooie plek om tot rust te komen en deze training te laten inwerken.”

Mohamed Machbouâa – Stichting Jan Eef Amsterdam

“De AoPL manier van werken is van enorme toegevoegde waarde voor je organisatie. Je kunt op een duurzame manier veranderingen sturen waarbij eigenaarschap van de hele organisatie de basis is. Heel inspirerend en goed om drie dagen helemaal uit je gewone werk te zijn en te kunnen reflecteren. Ook goed om na de training de mogelijkheid te hebben om er samen met deelnemers en trainers verder mee te gaan.”

Joanna Thijs – MOvactor

“De Art of Participatory Leadership training heeft me vooral bijgebracht waar de antwoorden op mijn vragen verstopt zijn. Verassend hoe dichtbij ze zitten. Hoe ik ze moet vinden en hoe ik er dan mee aan de slag moet. Fijn om eens iets nieuw te ontdekken wat blijkbaar toch niet nieuw is, gewoon door het langs een andere perspectief te bekijken. En daarnaast nog eens thuis te komen met het antwoord op de waarom, hoe en waarmee vragen. De inzichten zijn zo groot dat je direct voor een paar maand in eenzame opsluiting wil opgesloten zijn om hierover verder na te denken…  En bovenal het heeft me vertraagd….net die vertraging dat ik weer in balans kom, en waarmee ik dan nog sneller vooruit geraak. En nog belangrijker, niet meer ik alleen die verder gaat.”

Kris Bauwelinck – operations manager Ecoso

“Ik heb de training Art of Participatory Leadership als heel inspirerend ervaren. Sandra is een professionele, sensitieve trainer die veel ruimte geeft aan de groepsprocessen. Ik heb zin om het geleerde in de praktijk te gaan brengen!”

Janneke Dubbelboer – Mundi training

“Een zeer resultaatgerichte training, die leren koppelt aan ervaren en theorie aan oefenen. De vaardigheden die ik hier heb opgedaan komen mij zeer goed van pas in deze tijd, waar netwerken van diverse partijen en onderlinge samenwerking steeds belangrijker worden.”

Paul Elleswijk – Havensteder

“De Art of Participatory Leadership heeft voor mij de praktijk en theorie bij elkaar gebracht van hoe ik zelf instrumenteel kan zijn in het bij elkaar en vooral in interactie brengen van grote groepen mensen. Dat deed ik al in mijn werk, maar door deze training heb ik geleerd hoe ik dat veel effectiever en professioneler kan doen. Bovendien ben ik meteen lid geworden van het wereldwijde Art of Hosting netwerk waardoor ik andere professionals kan raadplegen om te sparren. Hele waardevolle investering geweest!”
Roel Kamerling – TU Delft / Medical Delta

“Deze training laat je ervaren wat jouw impact is op groepen mensen bij Participartory Leadership. Het is een geweldige leerschool waar naast theorie  heel veel ruimte is om je eigen bijdrage en rolinvulling beter te doorgronden en te verfijnen. Deze training daagt uit en beklijft!”

Martine Sluijs – Programmamanager Provincie Utrecht

“Deelname aan de training AoPL heeft mij het vertrouwen gegeven dat echt in gesprek gaan en verbinding maken met mensen de enige weg is om gezamenlijk een doel te bereiken. De training is veel meer dan het aanleren van een aantal methodieken. De manier waarop je hierin zelf functioneert en verantwoordelijkheid neemt, zijn minstens zo belangrijk als de methodiek zelf. Deze training laat je dat op een heel eigen en inspirerende manier ontdekken.”
Marieke Soeters – KNMI

De kunst beoefenen

bijeenkomst de eerlijke organisatie

AoPL training

quote mark

Ben je op zoek naar nieuwe manieren van bottom-up vernieuwen, in co-creatie met alle betrokkenen of in een multi-stakeholder samenwerking? De Art of Particpatory Leadership biedt een context en framework van participatieve processen waarin mensen uitgenodigd worden om actief mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen bijdrage aan de organisatie of het project. 

 

bijeenkomst van niet naar wel

AoPL in de praktijk

quote mark“AoPL is van werkdag één al bruikbaar; de mindswitch en bewustwording rond je eigen rol en kracht die je kan gebruiken. De waarderende benadering is zo eenvoudig en werkt instant. De methodieken creëren interactie en sterk draagvlak, iets wat ik veelvuldig kan gebruiken in mijn werk. De drie dagen waren inspirerend, confronterend, leerrijk en jullie waren zeer complementair als hosting team.”
Koen De Bock – Afgevaardigd bestuurder De Kringwinkel Ecoso vzw