De kracht van dialoog in een lerende organisatie

De kracht van dialoog in een lerende organisatie

by | Nov 26, 2018 | 1 comment

door Sandra Gevaert

Vanuit de Art of Participatory Leadership dragen we bij aan de ontwikkeling van mensen en organisaties en hierin is een steeds terugkerende vraag: “hoe kunnen we collectief leren en onze organisatie of community als geheel ontwikkelen?”

De focus op ‘ieder voor zich’ en het nastreven van maximaal individueel succes heeft een keerzijde. Vanuit heersende principes als individualiteit en concurrentie is de drang van mensen om zichzelf en hun eigen werk te promoten veelal groter dan de bereidheid om te investeren in het collectief. Het is precies deze dynamiek waardoor mensen afhaken. Als je je hiervan bewust bent, in jezelf en in het geheel, dan is er een kans om dit te keren. De vraag is: hoe overstijg je het individuele belang van waaruit we elkaar vooral beconcurreren en worden we ons bewust van de waarde van de verbinding in een community of organisatie? Wat is er vervolgens nodig om hierin samen te leren en ontwikkelen en wat kan ieder daar zelf aan bijdragen? Deze vragen zijn zeer relevant in deze tijd en daarom wil ik er graag bij stil staan zo vlak voor het einde van het jaar.

Zolang we individuele ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van het geheel, van het team, de organisatie of de community los van elkaar blijven bezien missen we een cruciale factor voor succes en geluk. Door alleen in onszelf te investeren en ons niet bewust te zijn van het belang van onze bijdrage aan het grotere geheel verarmen we zowel onszelf als onze omgeving.

Dat geldt zowel in ons privéleven als in ons werk. Als de buurt waar je woont verpaupert of er is overlast van afval dan heb je daar zelf ook last van. Het bijdragen aan een oplossing hiervoor in welke vorm dan ook helpt zowel jouw eigen gevoel van veiligheid en welzijn als dat van de hele buurt. Zo geldt dat ook voor de organisatie waar je werkt of de context waarin je werkt. Je werkt niet alleen BIJ een organisatie maar ook AAN de organisatie. Of je je daar nu van bewust bent of niet. Wat doe of laat jij waarmee je een ongewenste cultuur of situatie in stand houdt? Waar liggen kansen om iets wat ongewenst is bespreekbaar te maken of aan te pakken?

Als je deel bent van een systeem of organisatie heb je altijd invloed op dat systeem. De vraag is of je deze invloed bewust gebruikt om de situatie te verbeteren of in stand te houden of misschien zelfs onbewust erger te maken. Door hier met elkaar over in gesprek te gaan kun je samen leren over wat werkt en wat niet werkt, wat wenselijk is en wat niet wenselijk is. Die inzichten en leerpunten kun je gebruiken om de voorwaarden waaronder je met elkaar samenwerkt aan te passen. Daar heb je geen manager of baas voor nodig, al is het nuttig om die in het proces te betrekken. En het maakt je tot een daadwerkelijk lerende organisatie!

Het kan ook een kans en uitdaging bieden voor het verbinden van de jongere en meer senior generatie in de organisatie. Zo hebben jongeren vaak meer oog voor mogelijke vernieuwingen en een sterke behoefte om voortdurend uitdagingen aan te gaan. Ze zijn zich vaak minder bewust van de onderliggende patronen en benodigde ontwikkeling en organisatie die nodig zijn om iets nieuws ook daadwerkelijk samen te realiseren en borgen. Daar hebben de senioren meer expertise, ervaring en wijsheid in opgedaan. Door hen hierover met elkaar in gesprek te brengen kunnen ze elkaar verrijken met hun verschillende zienswijzen en ervaringen. Dit versterkt niet alleen de betrokkenen zelf maar geeft de hele organisatie de kans om te ontwikkelen en beide werelden met elkaar te verbinden.

Dialoog is een manier om onze verbinding met elkaar en het grotere geheel te ervaren en versterken. Door daarnaast concrete projecten en acties te verbinden aan diepere verlangens en behoeften versterken we onze identiteit, zowel individueel als collectief. Als we dit met elkaar delen werken we aan een betekenisvolle organisatie die bijdraagt aan een gezamenlijke bedoeling door gedreven professionals die het geheel mooier en beter willen maken. Wie wil dat nu niet?

Spreekt dit je aan en heb je interesse in het toepassen van dialoog, collectief leren en ontwikkelen in jouw project, team, community of organisatie, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Wij zijn ervan overtuigd dat zodra tenminste 10% van de mensen in een organisatie of groep vanuit de principes van participatief leiderschap werkt, een echte doorbraak mogelijk is.

 

1 Comment

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *