Participatief leiderschap op zijn kop

Afbeelding

Het collectief wordt sturend: lessen voor begeleiders …

door Lieven Callewaert

De medewerkers van Amazon vaardigen een amendement uit voor de aandeelhoudersvergadering voor meer slagkracht en actie ten aanzien van het klimaat; Google-medewerkers gaan protesteren voor ander leiderschapsgedrag; 1 Zweedse jonge dame brengt massa’s collectief leiderschap op de been, die de beslissingen versnellen van overheden en bedrijven om amendementen sneller goed te keuren…

Dit zijn boeiende lessen naar het hele begeleidings- en adviesveld toe. Hoe “hosten” we deze bewegingen mee, in plaats van ze te gaan faciliteren? Hoe leren we vooral te observeren waar collectieve intelligentie zich aandient om die dan mee vrij te maken, zonder daarvoor op voorhand de kaders te moeten helder hebben.

Een eerste belangrijke les voor mij is dat heel veel van de leiderschaps- en participatievraagstukken toch vanuit controle opgezet blijven. Hoe open staan we als beslissend team, maar dus ook als begeleiders, voor “onverwachte resultaten”; waar geven we vaak wel een stem aan het collectieve leiderschap, maar geen mandaat? En waar zijn dan de grenzen aan de ruimte die kan genomen worden? Leggen we die op, of zijn die gebaseerd op stevig gewortelde principes die we delen met elkaar?

Lees verder

De waarde van hosting in een co-creatieproces

door Sandra Gevaert

Op 7 februari j.l. mochten Anke de Vrieze en ik een open avond van de Waag hosten over co-creatie. Anke is project coördinator bij Wageningen Universiteit en we hebben elkaar tijdens een eerdere open avond bij de Waag ontmoet. We kozen hiervoor de insteek van ‘hosting’. Wat bleek? Er was al heel veel kennis en ervaring aanwezig in de groep. Wat was nieuw? Het bewust maken hiervan. Iets weten is niet genoeg, het gaat om wat je er ermee doet. Wat kun jij bijdragen aan een betekenisvol gesprek?

Mensen vanuit diverse achtergronden, culturen en contexten kwamen al snel tot gedeelde inzichten tijdens het world café over hosting. Hun inzichten over de waarde van hosting konden ze tegelijkertijd ervaren in de gesprekken met elkaar. In een world café is volop ruimte voor wat er voor mensen echt toe doet, wat hen beweegt en raakt. En uiteraard ook voor plezier en een beetje spelen, bouwen of tekenen. Ondanks de beperkte duur van de dialogen waren de inzichten dan ook groot.

Bijvoorbeeld deze uitspraak van een Portugese deelnemer: “What touched me is to experience the power of our fragility, by showing what is going on inside us we gain strength and impact in our intentions and relationships”.

Lees verder