Trainees gemeente Amsterdam willen participatief werken

De trainees van pool T15 van de Gemeente Amsterdam wilden hun laatste opdracht op een volledig participatieve manier werken. Zowel in de wijze waarop ze met bewoners van IJburg aan de veiligheid in hun wijk werken als in de wijze waarop ze zichzelf organiseren en samenwerken in dit project. Ze zijn gestart met een ‘AoPL in 1 dag’, als kick-off van de onderzoeksfase van het project. AoPL expert Sandra Gevaert heeft deze module samen met AoPL’er Mohamed Machbouâa ontwikkeld en begeleid. Die dag hebben ze een aantal ‘basics’ van participatief werken ervaren en vervolgens samen bepaald wat ze willen bereiken en hoe ze dit samen gaan doen. Na de eerste fase hebben ze alle onderzoeksinformatie gedeeld en stil gestaan bij wat dit betekent voor het vervolg van het proces. Met behulp van een Open Space hebben ze hun actie agenda bepaald en de rollen verdeeld.

Luister hier naar het vlog van Pam Roos ten Barge en Marek Kruszel over wat AoPL hen heeft gebracht.

Dialoog in Zuid

Dialoog in Zuid is een initiatief van stadsdeel Amsterdam Zuid en is bedoeld om meer bewoners te betrekken bij Zorg & Welzijn in het stadsdeel. Van advies en inspraak tot het actief bijdragen aan initiatieven door bewoners. Met Dialoog in Zuid wil het stadsdeel zelf ook participatiever gaan werken en ontdekken hoe ze meer met bewoners samen kunnen werken.

De bottom-up initiatieven van bewoners lopen soms vast in de top-down structuur van de gemeente. En de ambtenaren die hier ‘tussen’ zitten worden daar meestal niet blij van. Ze willen graag van betekenis zijn voor bewoners en daadwerkelijk doen wat nodig is. Anderzijds zijn bewoners niet altijd reëel in hun wensen of ontbreekt het hen aan inzicht in het grotere geheel van de buurt of wijk. Door hen mee te nemen in dit gesprek ontdekken zij wat er leeft bij andere bewoners en partijen en krijgen ze meer bewustzijn van wat er gezamenlijk nodig is en waar ze elkaar bij kunnen helpen. Zo wordt de eigen bijdrage van bewoners versterkt en gesteund door de gemeente.

Sjoukje van ’t Veer is projectleider van Dialoog in Zuid en vertelt over haar ervaringen in dit traject en wat AoPL hieraan heeft bijgedragen.

Lees verder

Naar een nieuwe omroep in een nieuwe maatschappelijke context

Participatie als sleutel voor organisatie- en cultuurtransformatie

Het world café als convergerende dialoogvorm werd tot nu toe twee maal ingezet in een proces van organisatie- en cultuurtransformatie. De organisatie komt uit een diepe vertrouwenscrisis, waarbij is gekozen om in plaats van drastisch te re-organiseren, een proces van heling op te starten.

De world cafés hebben fundamenteel bijgedragen aan deze heling. De eerste keer was het een massief teken van alle partijen dat het voeren van de dialoog hierover de juiste weg was; de tweede keer een teken van vertrouwen dat samen gebouwd kan worden. De grote groepsdialoog is daarmee ook mee drager van de nieuwe cultuur aan het worden.

Lees verder

Reimagining Business Education

CEMS Communities of Curriculum Practice 2017 event April 18-21, Prague.

The power of co-creative methodologies to connect all parties towards a collective future.

During this conference, more then 100 people from 14 countries and 40+ organisations gathered to re-imagine their collective business education program. Through an intelligent mix of keynotes, world cafe and pro-action cafe, the foundation was built for 4 boards to start working on the next level program. By opening up the space for people to interact and connect, their level of trust increased and they co-created something bigger than their personal possibilities. Including a sustainable action plan to be executed by 30+ business schools.

Lees verder

Accelerating change in a multi-national corporation: Open space: the critical moment in systems change

(Lieven Callewaert & Nancy Bragard, 5-2016)

Background

 (important note: Because we share a lot of insight information, we choose not to mention the organization by name, but describe the processes we went through instead. This in respect for the continuation of the process.)

End of december 2015, we were requested to organize the yearly leadership event of a multi-national organization, bringing together the decision makers of that organization as a yearly community gathering. Being a technically driven service provider, these events were evolving step-by-step from a technical forum towards a community gathering.At the same time, some colleagues were already responsible to guide change processes in that organization. The exchange around that topic with the top of the organization made obvious that the event would be an ideal spot to accelerate the changes, needed in the organization.

The changes they were going through, were quite drastic. They wanted to implement a regional structure (6 worldwide regions) instead of now having a dispersed organization with 124 local entities. On paper, this already existed; in reality, it did not live.We asked and got the mandate to create the event as a “change lab”, where the wanted change would be lived instead of talked about, and where co-making around the change would be key. We got enthused reactions to this proposal from the decision makers, and started working out a concrete approach.

Lees verder

“We kunnen het! Niet alleen!”

Maurice Coffee Bar, Antwerpen-Berchem: Meeting point Vitale Verbinders.

De AoPL workshop van oktober 2015 was voor ons alle vier een bijzonder ontmoeten. Als een delen van immer opstekende jongensdromen, inmiddels ingebed in ruime levenservaring en dus ook gekoppeld aan kwetsbaarheid die we in de workshop gezien en gedeeld hebben. Vanuit die ervaring was er een verlangen naar een vervolg, naar meer. Lees verder

Co-creatie in My Data Our Health

AoPL alumnus Roel Kamerling is initiatiefnemer van het project My Data Our Health, dat hij vanuit Medical Delta (TU Delft, Erasmus MC en Leiden MC, http://www.medicaldelta.nl) en samen met de gemeente Rotterdam in september 2015 is gestart. My Data Our Health (MDOH) is een traject waarin experts van Medical Delta samen met burgers uit Rotterdam een platform over gezondheid creëren. Voor het realiseren van dit participatieve traject zijn Wouter Spek en Sandra Gevaert ingehuurd als respectievelijk inhoudelijk en AoPL proces experts. In dit artikel laten we graag zien hoe dat participatietraject in zijn werk ging.

In het beoogde digitale platform kan een burger zijn persoonlijke gezondheidsprofiel opslaan in een eigen virtuele kluis en blijft daarmee eigenaar van zijn eigen gegevens (data). Vervolgens kan ieder zelf kiezen welke informatie hij opslaat en met wie hij deze informatie deelt. Burgers vormen samen een coöperatie, die eigenaar is van het geheel. Het doel is zowel burgers te helpen en stimuleren om gezond te leven als de Persoonlijke Data Economie te democratiseren van waaruit nieuwe kennis en bedrijvigheid kan ontstaan.

Een uniek traject waarin de burger als toekomstig gebruiker vanaf het begin actief betrokken is bij de creatie van het eigen platform.

Lees verder

Participatief leiderschap: Talent of competentie?

Hans Stockmans FotografieEind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw was competentie het modewoord in de management literatuur: (kern)competenties, competentie ontwikkeling, competentieprofielen, competentie management, competentiebeloning en ga zo maar door. Sinds het begin van deze eeuw zien we een verschuiving van aandacht voor competenties naar talenten. Het competentiejargon wordt als te beperkend ervaren, denken vanuit talenten laat daarentegen ruimte voor de mens als geheel met zijn passie, gedrevenheid en goesting.

Wat is het belang van deze shift voor een thema als leiderschap en in het bijzonder participatief leiderschap? Gaat dit over talenten of competenties? En wat betekent dit voor een training in de kunst van participatief leiderschap, de Art of Participatory Leadership? Lees verder

AoPL impact bij KNMI

knmi_1_jpg_2_588×1_080_pixels

Vanuit het KNMI hebben 4 medewerkers van verschillende afdelingen deel genomen aan de Art of Participatory Leadership (AoPL) training in maart 2015. Zij wilden actief bijdragen aan het realiseren van de veranderopgave binnen KNMI, gericht op een meer vraaggestuurde organisatie en meer interne samenwerking, waarbij mensen minder opereren vanuit eigen winkeltjes, en meer contact hebben met elkaar en met de klant. “We hadden het gevoel dat we echt het verschil zouden kunnen maken als we alle vier zouden deelnemen aan de training en dat heeft ook zo gewerkt”, aldus Rike van Hattem.

Lees verder

Beleef de live sessies samen met ons bij U.lab Utrecht

U_Lab___Presencing_InstituteAoPL alumni Heleen de Ruijter heeft samen met andere alumni en de Digitale Steden Agenda het initiatief genomen om als onderdeel van de wereldwijde MOOC van het Presencing Instituut een U.lab te hosten in Utrecht.

U.lab is een gratis online Theory U course (MOOC) van Otto Scharmer en het Presencing Institute. Zie https://www.presencing.com/ulab/overview. Je kunt de live sessies samen met anderen bekijken in een U.lab hub. Na het live ‘college’ van Otto Scharmer (MIT/Presensing Instituut) vormen we ons eigen klaslokaal/ We gaan in het gesprek over de thema’s, wat die betekenen voor onze praktijk en doen ervaring op met verschillende werkvormen en methoden uit de Theory U.

De Digitale Steden Agenda heeft hun locatie aan de Mariaplaats in Utrecht ter beschikking gesteld. Een unieke kans om je kennis en ervaring te verdiepen en tegelijkertijd samen met anderen in praktijk te brengen. Heb je interesse?

De live sessies van de U.lab zijn op 17 september, 8 oktober, 29 oktober en 17 december. Inloop is steeds vanaf 15.00 uur. We starten om 15.30 en ronden zo tegen 18.15 af.

Leuk je daar te zien!

Je kunt je aanmelden via onze Facebook pagina http://bit.ly/UlabUtrecht of via deruijter.heleen@gmail.com