Methoden

De Art of Participatory Leadership is ontstaan vanuit het systeemdenken waarin we onze organisaties zien als levende menselijke systemen en bouwt voort op de onderliggende principes van Art of Hosting and Convening Conversations that Matter en Theory U – collectively being present and sensing an emergent future.

The Art of Hosting

De Art of Hosting is een krachtige vorm van leiderschap die niet zomaar te vatten is in een methode of proces. Het is veeleer de uitdrukking van een manier van leven, een manier van zijn en een dagelijks patroon. Het betreft een vorm van leiderschap die onze creativiteit en intelligentie aanspreekt en activeert. En die bereid is de controle los te laten zodat de kwaliteit van de samenwerking toeneemt. Gericht op toenemende wijsheid in het nemen van beslissingen en acties die duurzaam zijn en het grotere geheel dienen. De Art of Hosting werkt vanuit principes van zelforganisatie en participatie. En werk met werkvormen om tot duurzame samenwerking en vernieuwing te komen zoals World Café, Open Space, Appreciative Inquiry, Storytelling en het eeuwenoude Cirkelgesprek.

The Art of Hosting (AoH) is ook een training, een manier van werken en een partnerschap van beoefenaars over de hele wereld.

Goede bronnen voor de Art of Hosting

ArtofHosting.org – basisreferentie website met artikelen, netwerk, trainingsagenda
ArtofHosting.ning.com – community website van practitioners vanuit de hele wereld

Theory U

Theory U is een raamwerk en aanpak om verandering te faciliteren en collectief de nieuwe oplossingen voor de vraagstukken van onze tijd te ontdekken. In veel gevallen is er geen rechte lijn van probleem A naar oplossing B te trekken. Dan is er een omweg nodig, gesymboliseerd door de U, die het collectief van stakeholders in staat stelt te verdiepen en exploreren, zich individueel te verbinden om van daaruit gezamenlijk toekomstige oplossingen te ontdekken.

In Theory U bouw je niet op wat was, maar ontdek je wat aan het ontstaan is (emergentie). Het is een krachtige methode, een denkkader en een levenswijze, die ons in deze roerige tijden helpt om tot wezenlijk nieuwe oplossingen te komen.

Goede bronnen voor Theory U

Presencing.org – site van het Presencing Instituut, de basis voor materialen, trainingsagenda, artikelen, netwerk
Theory U – het basisboek van Otto Scharmer
Leading from the Future – Otto Scharmer en Katrie Kaufer
Presence – Peter Senge, Joseph Jaworksi, Otto Scharmer en Betty Sue Flowers