‘Transcend and include’: een raamwerk voor verschil 

door Lieven Callewaert

Volgende maand wordt een artikel van mezelf en mijn collega Jaap Schaveling gepubliceerd. Daarin praten we over ‘transcend and include’… Al vele jaren zijn we hierrond bezig, en het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Er is een ‘logica der dingen’. Alles begint bij onszelf. Een goede persoonlijke huishouding, gezondheid van geest en lichaam, stelt ons in staat om met positieve energie in de wereld te staan, toch?

Als je dit goed doet, dan ontstaat een spontane openheid en aantrekking tot anderen; dan kom je in verbinding, en “overstijgen” we ons eigen goede ikje; ontstaat ons vermogen tot verbinden en samenwerken. Heerlijk, hoe natuurlijk dit is. Maar hier begint het. Al te vaak vergeten we in relaties eerst voor onszelf te zorgen, voldoen we aan alle verwachtingen van anderen en vergeten we onze eigen primaire noden, en even later, staan we terug aan de beginstreep… herkenbaar???

Transcend and include betekent de kunst van het opbouwen, en zien dat een eigen gelukkige en stralende ik een noodzakelijke voorwaarde is voor het goed verbinden met anderen. Dit vraagt voor velen van ons een omdenken, maar wel een cruciaal omdenken. Als ik goed voor mezelf zorg, dan zorg ik ook goed voor de ander weten we wel, maar in alle drukte en verwachtingen van de omgeving is dit het eerste wat we uitstellen. Goed eten, een genietmoment, rust voor onszelf, GEEN volle agenda, als basis voor effectiviteit…

En het verhaal stopt niet. Binnen ons raamwerk zijn vier, algemeen erkende, lagen te omarmen en overstijgen:

  1. Kwaliteit van zelfzorg: micro-niveau
  2. Kwaliteit van relaties: meso-niveau
  3. Kwaliteit van onze organisatie: macro-niveau
  4. Kwaliteit van onze maatschappij: collectief niveau

Het omarmen van al deze niveaus is een levenswerk, en de druk die er in deze tijd staat op een aantal grote, maatschappelijke uitdagingen maakt alleen maar meer zichtbaar hoe belangrijk dit werk is. En ook hoe hoopvol, maar spannend…
De klimaatmarsen tonen dit erg mooi aan. Er ontstaat binnen een brede laag van de maatschappij de drive en het misnoegen over hoe “we” met onze aarde bezig zijn. De verbinding tussen niveau 1 en 4 is dus duidelijk voelbaar. Zelfs op niveau 2 ontstaan communities hierrond. Wat nog niet is omarmd is een macro-niveau die dit ondersteunt. Dit vraagt collectieve wijsheid, maar dus ook een verbonden zijn van onze huidige organisaties en instituten met dat grotere doen, de grotere maatschappelijke purpose.
En dat vraagt zijn tijd.

Gelukkig zie je maatschappelijk op alle vlakken deze beweging ontstaan. En zijn er mooie tools en handvatten die hierbij kunnen helpen (cfr ook ons eigen four fold practice model binnen de art of hosting). De grootste uitdaging ligt momenteel echter bij eindbeslissers van organisaties om ECHT goed te durven luisteren naar zowel de stem van onderuit als van bovenaf, en te durven hun eigen organisatie hierop af te stemmen. Diegenen die het durven en doen, worden de koplopers van een grote, maatschappelijke groep, en de oplossing voor de toekomst. Diegenen die blijven hangen in het systeem, misschien wel het probleem…