Participatief leiderschap: Talent of competentie?

Hans Stockmans FotografieEind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw was competentie het modewoord in de management literatuur: (kern)competenties, competentie ontwikkeling, competentieprofielen, competentie management, competentiebeloning en ga zo maar door. Sinds het begin van deze eeuw zien we een verschuiving van aandacht voor competenties naar talenten. Het competentiejargon wordt als te beperkend ervaren, denken vanuit talenten laat daarentegen ruimte voor de mens als geheel met zijn passie, gedrevenheid en goesting.

Wat is het belang van deze shift voor een thema als leiderschap en in het bijzonder participatief leiderschap? Gaat dit over talenten of competenties? En wat betekent dit voor een training in de kunst van participatief leiderschap, de Art of Participatory Leadership?

In feite zien we hier in een periode van 30 jaar een oude slinger bewegen van het ene uiterste naar het andere: is kunde, meesterschap iets wat je ‘in je hebt’ of is het iets wat je kan leren en verwerven? Variaties op een thema: is leiderschap iets wat je in je moet hebben (een talent) en daarom makkelijk in praktijk kunt brengen of is het een vaardigheid (een competentie) die in een moderne organisatieomgeving noodzakelijk is en die eenieder moet/kan – in zeker mate van verschillend niveau – ontwikkelen?

De KernTalenten analyse ( www.coretalents.be) is een model dat hier wel een interessant houvast geeft. In deze methode wordt op zoek gegaan naar jouw KernTalenten. KernTalenten gaan over: je aard PLUS je potentieel PLUS je intrinsieke motivatie. Ze geven dus nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt – misschien zelfs nog verborgen – en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen & waarden, enz. Je kunt jouw KernTalenten constellatie beschouwen als je ‘maximale positieve rekbaarheid’. Uiteraard beïnvloedt jouw intellectuele capaciteit je vermogen tot ontwikkeling van je KernTalenten en hebben ook je milieu, ouders, vrienden, werk en alles wat er op je pad is gekomen tijdens je leven, een grote invloed (gehad). Bijzonder en tegelijk boeiend aan deze methode is ook dat we voor het in kaart brengen van je unieke set van KernTalenten op zoek gaan naar wat het is waar je als authentiek kind (tussen de leeftijd van vier en twaalf jaar) werkelijk graag mee speelde en mee bezig was en waarom.

Leiderschap heeft in termen van KernTalenten analyse te maken met een combinatie van drie dimensies:

  • trekkracht (initiatief nemen en ondernemen)
  • mensgerichtheid (in groep en individueel)
  • rationaliteit (denken op middellange en lange termijn).

Stelling: naarmate jouw unieke KernTalenten constellatie meer overeenstemt met deze drie dimensies kun je makkelijker leiderschapsvaardigheden (competenties) ontwikkelen en geeft het je bovendien meer energie om er dagelijks mee bezig te zijn.

Indien de overeenstemming beperkter is, doch in je job is leiderschap een wezenlijk bestanddeel, dan zal competentie ontwikkeling aan de orde zijn of kun je overwegen om uit te kijken naar een andere job. Kies je voor competentie ontwikkeling, dan biedt jouw KernTalenten constellatie nuttige informatie om op zoek te gaan naar een gepast trainings- en/of coachingstraject. Is de overeenstemming eerder ver te zoeken, doch ben je visionair van aard en werkelijk van mening dat je het gat in de markt gevonden hebt en wil je perse gaan ondernemen? Ga dan best op zoek naar een stevige partner die leiderschap wel ‘in zich heeft’ en die je kunt vertrouwen. Uiteraard blijft het ook in het laatste geval van belang dat je als ondernemer wel enig zicht hebt waar (participatief) leiderschap voor staat en zal het deelnemen aan een workshop AoPL nog steeds een duurzame investering blijken!

Jos Motmans