Open dialoog brengt mensen dichtbij

door Sandra Gevaert

De afgelopen maanden zijn we met een heel team het land door gereisd om zoveel mogelijk leden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) te spreken in het kader van NBA Open. In opdracht van en bedacht door Knyfe Ealdormann. De NBA Open is een reis waarin het contact met de leden wordt opgezocht en versterkt rondom de vragen en thema’s die zij belangrijk vinden. Gericht op het creëren van betekenisvolle verbindingen om de governance van de Beroepsorganisatie opnieuw vorm te geven. Het team bestaat uit moderators en side kicks en in duo’s gaan we naar de leden toe en spreken we hen in een informele setting zonder agenda met een groot luisterend oor. Ik mocht een aantal moderators aan het team toevoegen met een Art of Hosting/Art of Participatory Leadership achtergrond en dat versterkte het samen creëren van het veld waarin deze gesprekken konden plaatsvinden. Intentie en aandacht zijn de binnen- en buitenkant van ons luisterend oor.

In de gesprekken merken we vooral dat er veel afstand is ontstaan tussen de leden en de beroepsorganisatie. Het feit dat je er lid van bent leidt niet automatisch tot de ervaring dat je deel van de organisatie bent, laat staan dat deze ook van jou is. De mensen die de organisatie vertegenwoordigen werken er hard aan om het ‘goede’ te doen en de leden hiermee te bereiken. De leden voelen zich daarentegen niet altijd door de organisatie vertegenwoordigd en herkennen zich niet in wat er gebeurt en hoe dat gebeurt. De uitdaging en uitnodiging is dan ook om beide een stap in elkaars richting te doen. Dat is precies wat dit proces beoogt en doet.  De NBA zet een stap richting haar leden, komt letterlijk dichterbij doordat ze hen door het hele land opzoekt en betrekt bij het creëren van hun gezamenlijke toekomst.

Het bevragen van de leden maakt veel verschillende geluiden los en dat brengt ook chaos en onzekerheid. Het vraagt moed om los te laten wat er nu is en zich open te stellen voor wat er zou kunnen ontstaan. De uitkomst is onvoorspelbaar. En het proces is onomkeerbaar. De ruimte openen betekent ook de verantwoordelijkheid nemen om hiermee door te gaan, meer leden de kans te geven om mee te praten en vervolg te geven aan wat zij willen.

De vraag beantwoorden wat je wel wilt blijkt voor de leden nog niet zo makkelijk. Dat roept vooral op wat er niet goed is of gaat. Er was een accountant die de beroepsorganisatie verweet er niet voor hem te zijn toen hij uit het niets een klacht aan zijn broek kreeg. Juist op zo’n kwetsbaar moment, wanneer je integriteit in twijfel wordt getrokken, heb je de steun van je beroepsorganisatie nodig, zo gaf hij aan. De eerste reactie hierop was dat hij de helpdesk had kunnen bellen. Doorvragen bracht ons meer begrip over de situatie, wat nodig en gewenst was geweest en hoe deze man wel bereikt en geholpen had kunnen worden. De vertegenwoordiger van de NBA zag je schakelen en veranderen in zijn houding en gedrag. In de ontmoeting en interactie met elkaar ontstaan zo de fundamenten voor een nieuwe organisatie.


Tijdens mijn eerste sessie voor NBA had ik een jonge afgestudeerde accountant voor me zitten. Om het gesprek op gang te brengen mocht hij uit een reeks vragen blind een kaartje trekken en daar antwoord op geven. De vraag die hij trok was wie zijn held is in zijn leven. Hij antwoordde meteen dat het Jezus was. De reden daarvoor legde hij uit is dat geloof een inspiratie voor hem was om met een hoger doel te leven. Het is belangrijk om te leven en handelen naar je idealen en waarden gaf hij aan. We hoeven niet te wachten op grote systeemveranderingen of revoluties. We kunnen allemaal vandaag al kleine stapjes nemen en uitdragen in welke wereld we zouden willen leven. De hemel op aarde is nu als je er voor kiest. Hetzelfde geldt voor mij als het gaat om het werken met de methodieken van AoPL. Vanaf de start van een proces kunnen we ervoor zorgen dat het inclusief en bottom-up is waardoor iedereen zich betrokken en gehoord voelt. Dit maakt dat mensen veel meer pro-actief en positief zijn over waar ze aan deelnemen. Niemand hoeft te wachten of langs de zijlijn toe te kijken. Je kan elk moment zelf instappen en het verschil maken wat je zelf graag terugziet in de wereld. Hoe klein dat soms ook is. Mohamed Machbouâa – Community manager, moderator NBA Open


Tijdens het plastic vissen in Amsterdam spraken we vooral vrouwelijke zeer gedreven en betrokken accountants. Ze verbonden bewust en verantwoordelijk leven aan de maatschappelijke rol en bijdrage van accountants en zien dat als hun bindende factor. Daar liggen kansen om een grotere rol te claimen in de maatschappij. Zo gaven ze aan dat accountants veel meer kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen als CO2-reductie, het aanpakken van fake nieuws en een betrouwbare politiek.

Na elke sessie rijd ik vol input en inzichten naar huis en spreek ik mijn ervaringen in de groepsapp in. Dankbaar dat ik aan dit mooie proces mag bijdragen. Zo volgen we elkaar tijdens het proces en krijgen we een steeds beter gevoel en beeld bij wat er gaande is in het hele veld van gesprekken.

Ben je benieuwd hoe dit verder gaat, neem dan contact op met Knyfe Ealdormann Heb je interesse in het toepassen van participatieve processen zoals open dialoog in jouw project of organisatie, laat het ons weten.